Auto DraftAuto Draft

บรรดาคอหนังทั้งหลาย สามารถ ยอมรับว่า ยืนขึ้น ใน เส้น ยาวๆ รอ ป๊อปคอร์น และเครื่องดื่ม , และแม้แต่ การจัดการกับโทรศัพท์ มือถือ ที่ ออกไป ใน โรงภาพยนตร์คือ ทั้งหมด ข้อเสีย ในการดู ภาพยนตร์ แต่ , มัน จะเป็น เป็นไปได้อย่างแน่นอน เพื่อ ชม วิดีโอ